De Mensenrechtenvlag

Wat is de Mensenrechtenvlag?

De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. De vlag benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Het is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp.
Er is veel dat ons als mensen met elkaar verbindt: we delen de aarde, de lucht en een plek onder de zon. En hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: als mensen bestaan we allemaal uit DNA.

De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag legt niet de nadruk op onze verschillen, maar vooral op wat we met elkaar gemeen hebben, wat we delen en wat ons verbindt.

Wil je meer lezen over de mensenrechten? Kijk dan bij het College voor de Rechten van de Mens: www.mensenrechten.nl/nl/mensenrechten.

De rechten van mensen

In 1945 zijn de Verenigde Naties (VN) opgericht. Een van de belangrijkste doelen was het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. De Verenigde Naties heeft verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld.