Op school

Doe mee op school

De school is de plek waar kinderen in de praktijk te maken krijgen met mensenrechten, want op school spelen thema’s als: respect voor elkaar en verschillen, gelijke kansen en opkomen voor rechten en vrijheden. De school is dus dé plaats om kinderen en jongeren kennis mee te geven over deze onderwerpen.

Aandacht voor de rechten van kinderen en volwassenen geeft een impuls aan gesprekken over bijvoorbeeld pestgedrag, seksuele diversiteit en inclusie. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een toolbox ontwikkeld met kant-en-klare werkvormen voor peuters en voor jongeren. Je kunt deze hier gratis downloaden.

Schoolplein met een juf en een kind