Sponsors

Deze sponsors staan op voor de mensenrechten

Onze sponsors maken het mogelijk om de Mensenrechtenvlag en het daaraan gekoppelde gedachtegoed breed onder de aandacht te brengen. Hieronder vertellen onze sponsors waarom zij zich inzetten voor de mensenrechten.

Illutstratie van 3 verbonden personen
Logo van NHL Stenden Hogeschool

Hogeschool NHL Stenden

Hogeschool NHL Stenden ondersteunt als eerste sponsor de Mensenrechtenvlag. Op NHL Stenden studeren en werken studenten en docenten uit alle delen van de wereld. Openstaan voor andere culturen en respect voor elkaar zijn daarom belangrijk waarden bij NHL Stenden. Met de Mensenrechtenvlag dragen ze dit actief uit.